eKabaret.pl - kabarety i skecze online!
Wszystko (2732)   Kabarety (302)   Spektakle (1088)   Koncerty (1043)  
 
szukaj wydarzeń
Bilety na Bang2 (standup)
Zapomniane hasło? Przypomnij je sobie klikając tutaj!

Ogólnopolski Przegląd Kabaretowy w Skierniewicach - nabór!

Ogólnopolski Przegląd Kabaretowy w Skierniewicach - nabór!
Wyświetleń: 1608
11 sierpnia 2015
brak danych
Drogie Kabarety i Soliści! Ogólnopolski Przegląd Kabaretowy w Skierniewicach (Były Skierniewicki Odcinek Kabaretowy i Zimowa Akcja Kabaretowa) wraca do kalendarza imprez kabaretowych, a odbędzie się w ramach Festiwalu Twórczości Kabaretowej w Skierniewicach! Do 13 września można przesyłać zgłoszenia! Więcej informacji poniżej. Zachęcamy gorąco! :)
Regulamin Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretowego w Skierniewicach

I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretowego, który odbywa się w ramach Festiwalu Twórczości Kabaretowej w Skierniewicach, jest Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach.

II. UCZESTNICY
1. Ogólnopolski Przegląd Kabaretowy jest otwartym konkursem dla wszystkich grup, zespołów i osób indywidualnych zajmujących się twórczością kabaretową.
2. Do udziału w Przeglądzie zostaną zaproszone kabarety wybrane na podstawie zgłoszeń zawierających: 
- wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową, 
- nagranie występu o długości co najmniej 20 minut w wersji CD lub DVD umożliwiającej swobodne odtworzenie. 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach
ul. Reymonta 33
96-100 Skierniewice
z dopiskiem "Ogólnopolski Przegląd Kabaretowy w Skierniewicach"

3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 13 września 2015 roku.
4. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
5. Organizator Przeglądu zapewnia: nocleg w dniu występu oraz posiłki w postaci śniadania oraz w dniu występu obiadokolacji.
6. Najpóźniej do 30 września 2015 roku Organizator udostępni do wiadomości publicznej listę kabaretów zakwalifikowanych do udziału w Przeglądzie oraz poinformuje o tym zainteresowane kabarety.

III. PRZEGLĄD
1. Na podstawie nadesłanych materiałów Organizator dokona wyboru 7 uczestników Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretowego oraz pierwszego i drugiego kabaretu rezerwowego, który zostanie zaproszony do udziału w Przeglądze w przypadku rezygnacji któregokolwiek z innych zakwalifikowanych uczestników. 
2. Przegląd ma charakter dwustopniowy:
- W dniu 9 października 2015 roku (sala kameralna w budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach) od godziny 19 odbędzie się Wieczór Ostatniej Szansy z udziałem 4 kabaretów. Zwycięzca Wieczoru zostanie zaproszony do udziału w Konkursie Finałowym. 
- W dniu 10 października 2015 roku (sala główna w budynku kina Polonez w Skierniewicach) od godziny 17 odbędzie się Konkurs Finałowy do którego zaproszone zostaną, zdaniem Organizatora, 3 najlepsze kabarety wyłonione na podstawie nadesłanych zgłoszeń oraz kabaret - zwycięzca z Wieczoru Ostatniej Szansy. 
2. Prezentacja kabaretu nie powinna trwać dłużej niż 20 minut. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania występu po przekroczeniu czasu występu. 
3. Montaż - demontaż scenografii własnej kabaretu, nie powinien trwać dłużej niż 5 minut.
4. Po zakończeniu Konkursu Finałowego odbędzie się głosowanie Jury i zostanie odczytany werdykt oraz nastąpi rozdanie nagród.

IV. JURY I NAGRODY
1. Oceny wszystkich występów dokona najbardziej wymagające Jury w osobach publiczności festiwalowej.
1. Jury przyzna Grand Prix za najlepszy program i występ kabaretowy w wysokości 2500 zł brutto.
2. Dodatkowo zostanie przyznana niepieniężna Nagroda Dziennikarzy za najlepszy skecz kabaretowy.
3. Organizator może przyznać także dodatkowe nagrody nieprzewidziane w regulaminie, a mające charakter uznaniowy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, audio, wideo itp.) z przeglądu, w tym sprzedaży praw do emisji w telewizji lub za pośrednictwem Internetu.
2. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga wyznaczony przedstawiciel Organizatora, którego decyzja jest ostateczna.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Organizator zobowiązany jest do poinformowania uczestników Przeglądu o wprowadzonych zmianach nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Przeglądu. 
Komentarze do Ogólnopolski Przegląd Kabaretowy w Skierniewicach - nabór!...
Teatr Piasku - Królowa Śniegu - Kielce
Info: 31 października 2020, godz. 17:00 w Sala Koncertowa Filharmonii Świętokrzyskiej
Koncert Chopinowski - Warszawa
Info: 31 października 2020, godz. 19:00 w Sala Koncertowa Fryderyk
Kasia Moś & AUKSO - Internet
Info: 31 października 2020, godz. 20:00 w Internet
niemaGOtu - Internet
Info: 31 października 2020, godz. 20:00 w Internet
DŻEM - Internet
Info: 31 października 2020, godz. 20:00 w Internet
Antonina Krzysztoń - Internet
Info: 31 października 2020, godz. 20:00 w Internet
Panience na dobranoc - Internet
Info: 31 października 2020, godz. 20:00 w Internet
AniKa Dąbrowska - Internet
Info: 31 października 2020, godz. 20:00 w Internet
PENTECOSTE - Internet
Info: 31 października 2020, godz. 20:00 w Internet
Festiwal Kultury Zdrowia - Internet
Info: 31 października 2020, godz. 20:00 w Internet
Agnieszka Adamczewska - Internet
Info: 31 października 2020, godz. 20:00 w Internet
Zielone zdrowie - Internet
Info: 31 października 2020, godz. 20:00 w Internet
4Dreamers - Internet
Info: 31 października 2020, godz. 20:00 w Internet
Sztywny Pal Azji - Internet
Info: 31 października 2020, godz. 20:00 w Internet
Folk Metal Night Dziady - Wrocław
Info: 31 października 2020, godz. 20:00 w Stary Klasztor

! N !